Min Bedstefar (morfar)
Hans Agersnap Larsen (1878 - 1962)
Konfirmand Hans
Bedstefar er døbt i Ølgod Kirke 18. august 1878. 

Bliver konfirmeret (foto) 9. april 1893 i Ølgod Kirke.

På bagsiden af dette foto:

K.G
Fotografisk
Atelier
K. Graversen

Ølgod

Kjeld Graversen (se Poul Larsen, Ølgod).
Bedstefar i sine unge dage.

De lange piber kan jeg huske fra
Brendstrupvej 2 i Varde.
Foto fra Frank Agersnap Larsen, Kokkedal (søn af Martin Agersnap Larsen).

Her startede Harkes Slægten
Herningvej 24
             Harkes

    Lige uden for Ølgod
 
                - mod Herning.

Her startede (Agersnap) Larsen Slægten
Herningvej 31
            Grønfelt (før Grønfeldt)

     1 km.
            fra Harkes.

Født på heden
 

 

Hans Agersnap Larsen

 *1878 – 1962

                                                                                                                                                                                                                             Bedstefars Eldorado i Varde
 

Bedstefar (morfar)  Hans Agersnap Larsen
Født i Grønfeldt, Ølgod sogn den 6/6 1878. Død 2/8 1962 i Varde.
Som den eneste af 7 søskende fik han mellemnavnet Agersnap, det har gjort det lettere ved søgning af efterkommere.
Bynavnet Agersnap ligger få hundrede meter fra Grønfeldt og Harkes i Ølgod Sogn - i dag under Varde Kommune.

 

Jeg er således ud af Larsen Slægten Harkes, min tipoldefar Lars Olsen drev landbrug på Herningvej 24 i Harkes, lige uden for Ølgod (mod Herning) – få hundrede meter fra Harkes kommer så Grønfeldt, her havde min oldefar Peder Larsen så landbrug på Herningvej 31, og her er min Bedstefar så født. Dette lille husmandssted blev så senere overtaget af min Bedstefars lillebror Karl Larsen - som har gården til sin død i 1961.

 

Bohemen
 

Min Bedstefar Hans Agersnap Larsen, ja han var nu lidt mere rodløs end sine stabile landbrugsbrødre og forfædre, han havde og landbrug en kort overgang, men det nok mest min mormor der kørte løbet der. Bedstefar havde mange jobs rundt omkring i det vestjyske, boede også mange steder. Mor har fortalt at hun havde gået i 9 forskellige skoler som barn, hun har også nævnt mange af de steder de havde boet, kan huske nogle af adresserne – og de kommer her i vilkårlig række: Ingemanns Allé 4 (i dag 173) -  (mor er født her) – Bag Tivoli (i Esbjerg) – Kærup – Biltoft – Hyllerslev - Storegade (Varde) – Hjertingvej (Varde) – Peder Gydes Vej - og hvad jeg kan huske Brendstrupvej 2 Varde.

Bedstefar havde været gift tidligere, her var adresserne bl.a - Bethaniagade i Herning - Herningsholm Herregaard - Østbæk ved Ølgod, Foldager ved Borris, Harkes ved Ølgod. Adresserne i Roskilde = Clermontgade
26 - Asylgade 5 - Kirkegade 2, så der er også her flyttet lidt meget rundt. Familien boede i Roskilde fra 1912 - 1916.

Bedstefar blev gift i Sunds Kirke 2/11 1903 med  Ottoline Andersen  født 28/5 1881 i Sunds i Hammerum Herred. Død i Sundby på Amager 7/11 1956.
Bedstefar og Ottoline fik *9 børn:

Læs siden Snapstinget :
http://www.hilmarkragh.dk/13665968    

Måske skulle Bedstefars kone have heddet Ninette (9 børn) - men hun fik senere Thyra og Louis med hendes anden mand Martin Helbert Henriksen - så måske skulle hun havde heddet Elvira! 

Ægteskabet mellem Bedstefar og Ottoline bliver opløst 10/10 1923.
 

Gift anden gang 24/4 1926 i Bryndum Kirke med min mormor Johanne Hildeborg fra Sinshøsda (Karlskrona) i Blekinge Len. sammen fik de 2 børn:

Else Irma Agersnap    (1924 - 2003).
 Peter (1948)
 Erik Hilmar (1950)
 Lone Marianne (1957).

Hans  Engelhart Hillis Agersnap    (1926 - 1927).

Mormor var gift første gang med Charles Bredtved fra Esbjerg. Sammen fik de 2 børn:

Hildur (1917 – 2004).
Inge (1942 - 2008)
Jonna (1944)
Tove (1948).

Charles Hilmar (1919 – 1983).
John (1947)
Birthe (1951).

 

Der var højt til loftet I de lave stuer på Brendstrupvej 2, vi børn fik lov til at lave lige hvad vi ville. Udenoms faciliteterne var perfekte, her var flere udhuse – værksteder – ”garageanlæg” – og ikke mindst loftet var tiltrækkende, et af værelserne kaldtes ”politikammeret” – måske en fra politiet havde boet der!
Bedstefar som jeg kun har kendt som folkepensionist havde forskellige småjobs rundt omkring i byen, han var god med en murerske, skulle naboerne have kloaker renset – ja så sendte de bud efter ”Snap”, han havde værktøjet til det. Fætter John havde en stor stjerne i hjemmet på Brendstrupvej, og han var således min ”læremester” – han var jo 2 år ældre end mig – og Bedstefars ”lærling” og senere 1. mand, alle de ferier jeg holdt var ved mormor og Bedstefar – og ikke mindst John. Det var i bedste Olsenbanden stil når vi tog ud på arbejde, altså i rangorden – jeg som den laveste Kjeld, vægten passede bare ikke.

 

Bedstefar var på Varde Marked hver torsdag, her tjente han så en 10’er (sort) for at sælge kreaturer, denne tier blev sirlig puttet ind gennem brevsprækken til mormor når han kom hjem fra markedet, og så holdt han brevsprækken åbent – og rakte tunge ind til mormor, hvad hun ikke kunne se, men det var til stort morskab for os drenge at se Bedstefar så ”modig”.

Der var også en kamp for at kunne få lov at sove ved siden af Bedstefar, John troede han havde hævd på denne placering, men en enkelt gang fil jeg så lov --- og John måtte så sove ved siden af mormor, men dette måtte jeg ikke sige til nogen – og det har jeg ALDRIG gjort!

En fordel ved at være på Brendstrupvej var den manglende hygiejne, som Bedstefar sagde – når han endelig var kommet op om morg – nej formiddagen ”vi ska¨ spare å æ vand, det slider å æ hud”, og så opgav mormor det med vaskekluden.

Bedstefar døde 2. august 1962, han var faldet af cyklen på vej til Varde Marked, kom hjem og var skidt tilpas – og sov lige så stille ind 84 år gammel på Brendstrupsvej 2, - og det måtte jo så være en torsdag (markedsdag).
 

Hans Agersnap Larsen, døde på bopælen Brendstrupsvej 2 i Varde den 2.august 1962 klokken 13 af momentan occlusio coronarii (det er en 'nådig og hurtig' død).


Hans Agersnap Larsen
blev født den 06 Jun. 1878 i Grønfeldt, Ølgod, blev døbt den 18 Aug. 1878 i Ølgod Kirke, og døde den 02 Aug. 1962 i  Varde i en alder af 84 år.
Fadder ved dåb:
Kirsten Marie Larsen fra Højlund
Niels Damm
Jørgen Pedersen og hustru
Kirstine Jensen fra Lærkeholdt i Ansager
Johannes Hansen fra Grønfeldt
Christen Hansen fra Agersnap

Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 09 Apr. 1893 i Ølgod Kirke.
Hans blev gift med 
Ottoline Andersen , datter af Mads Kristian Andersen og Maren Nielsen , den 02 Nov. 1903 i Sunds Kirke. Ottoline blev født den 29 Maj 1881 i Sunds, Hammerum, blev døbt den 06 Jun. 1881 i Sunds Kirke, og døde i 1956 i Sundby, Amager i en alder af 75 år. Deres børn: Peder Johannes Agersnap, Mads Christian Agersnap, Magdalene Marie Agersnap, Marius Agersnap, Peder Ekknud Agersnap, Martin Agersnap, Sigfred Frede Agersnap, Sofus Helbert Agersnap og Dagmar Viola.
Ægteskab opløst 10-10-1923
Hans blev derefter gift med Johanna Hildeborg Johansson
, datter af Johan August Johanson og Johanna Kristina Gustafsdatter , den 24 Apr. 1926 i Bryndum Kirke. Johanna blev født den 17 Sep. 1889 i Sinhøvda, Bleking Len, Sverige og døde den 10 Mar. 1974 i Varde Sygehus i en alder af 84 år. Deres børn: Else Irma Agersnap og Hans Engelhart Hillis Agersnap .
----------------------------------------------------------------------------------------- 


Kildemateriale vedr. slægtsforskning:

Ove Boubjerg Hansen - Odense
obh826@msn.com   

Hans Agersnap Larsen - Hillerød
h.agersnap@gmail.com

     


 

 

 


7 på stribe
Se Snapstinget 😲

Mine Oldeforældre
Oldefar Peder Larsen (1837 - 1890).
Født i Harkes. Død i Grønfeldt.
Oldemor * Ane Malene (Lene) Marie Jørgensen (1840 - 1920).
Født i Lærkeholt i Ansager. Død i Grønfeldt.
*Tipoldefar Jørgen Pedersen (1800 - ?).
*TipoldemorEllen Kristina Nielsdatter (1804 - ?).

Mine oldeforældre fik 7 børn på husmandsstedet i Grønfeldt, men jeg mødte kun de 2 af dem, og så selvfølgelig Bedstefar. Den førstefødte Lars Harkes Larsen blev ved fødslen bortadopteret  og fra 1880 plejesøn hos min oldefars søster og mand, Karen Margrethe og Christen Bejsnap Kjeldsen, de var barnløse og havde nabogården til min tipoldefar i Harkes.--- Måske var der allerede rugemødre til 1860'erne  
Lars Harkes (1869 - 1933)
Hans Jørgen (1871 - 1936)
Ellen Kirstine (1874)
Jens (1876 - 1970)
Hans Agersnap (1878 - 1962) - min morfar.
Johanne Cathrine Marie (1881)
Martin Karl (1885 - 1961)


Peder Larsen blev født den 03 Aug. 1837 i Harkes, Ølgod, blev døbt den 04 Aug. 1837 i Hjemmet, Harkes, døde den 24 Aug. 1890 i Grønfeldt, Ølgod i en alder af 53 år, og blev begravet den 29 Aug. 1890 i Ølgod Kirkegaard.
Generelle notater: Fadder:
Christen Olesen fra Harkes
Christen Ebbesen fra Bjergene
Søren Knudsen fra Harkes
Laust Christensens hustru Rærup
Christen Olesens hustru fra Adsbøl
Laust Christensen fra Rærup
Christen Olesen fra Adsbøl
Christian Hansen fra Hjulund
Christen Olesens hustru fra Harkes
Anders Lauridsens hustru fra Tøstrup
Anders Lauridsen fra Tøstrup
Ungkarl Søren Jensen
Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 03 Apr. 1853 i Ølgod Kirke.

Peder blev gift med Lene Marie Jørgensen, datter af Jørgen Pedersen og Ellen Kristina Nielsdatter , den 21 Okt. 1869 i Ølgod Kirke. Lene blev født den 09 Okt. 1840 i Lærkeholt, Ansager, blev døbt den 29 Nov. 1840 i Ansager Kirke, døde den 03 Dec. 1920 i Grønfeldt, Ølgod i en alder af 80 år, og blev begravet den 09 Dec. 1920 i Ølgod Kirkegaard.
Begivenheder i hendes liv:
• Hun blev konfirmeret 15 Apr. 1855 i Ansager Kirke.
Deres børn: Lars Harkes, Hans Jørgen, Ellen Kirstine, Jens, Hans Agersnap, Johanne Cathrine Marie og Martin Karl.


Se Harkes Slægten her på Hjemmesiden.
 Mine Tipoldeforældre
Tipoldefar Lars Olesen (1789 - 1859).
Født på "Lindegaard" i Adsbøl ved Strellev.
Død i Harkes.
Tipoldemor *Kirsten Marie Poulsdatter (1796 - 1868).
Født i Thøstrup, Aadum sogn.
Død i Harkes.
*Tiptipoldefar Poul Willadsen (1756 - ?).
*Tiptipoldemor Karen Jepsdatter (? - ?).

Min tipoldefar Lars Olesen bliver 1/10 1820 gift med Anna Margretha Lauridsdatter (1789 - 1822) i Ølgod Kirke.
De overtager  svigerfaderen Laurids Andersens gård i Harkes (Herningvej 24). De fik 1 barn sammen.
Marie Larsdatter (1821 - 1825).

Gården i Harkes:
Mat. nr. 1a - Herningvej 24.
Under mat. nr. 2a deles den gamle "Harkesgaard" ca. 1700, og mat.1 nr. 1a kommer under "Lindbjerggaard". Den 20 oktober 1785 er der auktion på Lindbjerg, idet ejeren Jørgen Haahr sælger ud af bøndergodset.
Ved denne lejlighed køber fæsteren Laust Andersen på mat. nr. 1a Harkes,sin påboende gård for 420 rigsdaler. Hartkornet er 3 td, 5 skp, 0 fjrdk, 1/2 al, og der nævnes ved handelen, at køberen forbinder sig til at besørge sine jorder udskiftet af fællesskabet, hvilket skete den 21. marts 1793.

Året efter Anna Margrethas død i Harkes, gifter min oldefar sig 23/3 1823 i Ådum Kirke med min oldemor Kirsten Marie Poulsdatter fra Thøstrup ved Aadum i Ringkøbing Amt. 
Lars og Kirsten Olesen fik 7 børn, 4 sønner og 3 døtre, sønnerne kom så efterfølgende til at hedde Larsen til efternavnet (Lars sønner).
Anna Margrethe (1824 - 1890)
Ole Larsen (1826 - 1902)
Karen (1828)
Povl Larsen (1831 - 1917)
Povl Larsen blev gift med Johanne Kathrine Hansdatter,der jo var født 14.05.1823 på Agersnap Vestergård. Hendes far var Hans Christensen (med tilnavnet Agersnap),der i 1782 var født samme sted og 23.01.1811 fik skøde på gården og samme år (23.05.1811 i Ølgod Kirke) blev gift med Elisabeth Mortensdatter.
Det er da nærliggende, at deres 2.barn døbes Hans Agersnap Larsen(1864-1942). [1.barn var Lars Olesen Larsen].

Agersnap Larsen navnet er nu i familien.
Karen Marie
(1834)
Jens Larsen (1837 - 1877)
Peder Larsen (1837 - 1890) - min oldefar.


Lars Olesen blev født i Dec. 1789 i Adsbøl, Strellev, blev døbt den 01 Jan. 1790 i Strellev Kirke, døde den 05 Okt. 1859 i Harkes, Ølgod i en alder af 69 år, og blev begravet den 12 Okt. 1859 i Ølgod Kirkegaard.
Begivenheder i hans liv:
• Han blev konfirmeret 1804 i Strellev Kirke.
Lars blev gift med Anna Margretha Lauridsdatter , datter af Laurids Andersen og Marie Knudsdatter , den 01 Okt. 1820 i Ølgod Kirke. Anna blev født i Jul. 1789 i Harkes, Ølgod, blev døbt den 20 Jul. 1789 i Ølgod Kirke, døde den 05 Sep. 1822 i Harkes, Ølgod i en alder af 33 år, og blev begravet den 15 Sep. 1822 i Ølgod Kirkegaard. De havde en datter: Maria.

Lars Olesen bliver derefter gift med Kirsten Marie Poulsdatter , datter af Poul Willadsen og Karen Jepsdatter , den 23 Mar. 1823 i Ådum Kirke. Kirsten blev født den 01 Apr. 1796 i Thøstrup, Ringkøbing, blev døbt den 03 Apr. 1796 i Aadum Kirke, døde den 31 Dec. 1868 i Harkes, Ølgod i en alder af 72 år, og blev begravet den 09 Jan. 1869 i Ølgod Kirkegaard. Deres syv børn: Anna Margrethe, Ole, Karen Margrethe, Poul, Karen Marie, Jens og Peder .

Mine Tiptipoldeforældre
Tiptipoldefar Ole (Oluf) Larsen (1757 - 1812).
Født i Transbøl ved Horne.
Overtog i 1887 "Lindegaard" i Strellev efter faderen. Nuværende adresse  Adsbølvej 50 i Strellev.
Tipoldemor Karen Christensdatter (1769 - 1845). Født i Snorup ved Tistrup.
Gift i Tistrup Kirke 12/10 1788.
De fik
4 børn.

Lars Olesen (1789 - 1859) - min tipoldefar.
Christen Olesen (1793 - 1857) - overtager fødegården "Lindegaard" i 1826.
Maren (1801). Boede i Lyne.
Johanne Marie (1805). Boede i Lydum.

Ole (Oluf) Larsen, søn af Lars Hansen Stiern og Maren Chrestensdatter , blev født den 01 Jun. 1757 i Transbøl, Horne, blev døbt den 05 Jun. 1757 i Horne Kirke, døde den 29 Jan. 1812 i Adsbøl, Strellev i en alder af 54 år, og blev begravet i Feb. 1812 i Strellev Kirkegaard. Ole blev gift med Karen Christensdatter , datter af Christen Pedersen og Mette Christensdatter , den 12 Okt. 1788 i Tistrup Kirke. Karen blev født i 1769 i Snorup, Tistrup, døde den 09 Okt. 1845 i Adsbøl, Strellev i en alder af 76 år, og blev begravet den 16 Okt. 1845 i Strellev Kirkegaard. Deres børn: Lars, Christen, Maren og Johanne Marie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Får i oktober 2010 et indlæg i Gæstebogen:

 

Det er så min tiptipoldefar Oluf Larsens søsters tiptiptiptipoldebarn Lotte der skriver et indlæg.

 

Hej Erik

Jeg er i gang med at slægtsforske og har fundet frem til at Oluf Larsen født 1757 er bror til min 4x tipoldemor Abelone Lasdatter = Larsen, barn af Lars Hansen f.1723 og Maren Christensdatter f.1730.

Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om Abelones søn Peder Olesen, hans søn Lars Petersen Adsbøl og dennes søn Jens Larsen Adsbøl, som ikke må gifte sig med min tip oldemor.

Har hørt at Jens skulle være draget udenlands for senere at opsøge min tipoldemor i håb om et giftermål, men hun var da gift.

Jeg ved ikke hvad der sker med Jens og hans far Lars. Jeg ved heller ikke hvor de er født, dør osv.

Jeg ved kun at flere af Abelones sønner tager navnet Adsbøl da de flytter til området ved Sønder Stenderup.

Kender du til nogle der ved noget om dem?

Måske dem der har hjulpet dig med dit slægtstræ?

Flot flot hjemmeside ellers:)

MVH Lotte i Aalborg.
3 X Tipoldeforældre
3 X tipoldefar hed Lars Hansen (1723 - 1802). Født i Transbøl, Horne (ved Varde). Flytter til Bjalderup og senere til Strellev, her ovetager han "Lindegaard" i 1769.
3 X tipoldemor Maren Chrestendatter (1730 - 1802).
Gift i Horne Kirke 1756.
De fik
6 børn.
Ole (Oluf) Larsen (1756-1812) - min tiptipoldefar.
Abelone (1760-1856).
Hans Larsen (1762).
Inger (1764).
Christen Larsen  (1767).
Peder Larsen  (1775).


4 X Tipoldeforældre
4 X tipoldefar Hans Christensen (1693 - 1764) - død i Transbøl ved Horne.

Dette er dog ikke dokumenteret.

Pleje-barnet Henry

Gamle Henry


Bedstefars blå Chevrolet årgang 1929 er en historie for sig selv. Han købte den da han var 78 år, havde ikke selv kørekort – og han havde den vel kun til at pusle og hyggetimer, men den blev startet mange gange i garagen, når den skulle ”luftes” – ja så var der bud efter onkel Charles eller min far, sidstnævnte havde dog ikke kørekort før 1962, men hvad det gik jo!

Der blev kørt mange ture rundt i omegnen (6 voksne og 3 børn) var der i bilen, flere ture til Bedstefars hjemegn i Ølgod, Nørreholm – ud til Lisbeth på Ølufvad Kro, og en tur til Ho og Skallingen, her kunne højgængeren rigtig forcere vandmasserne på vej til Skallingen, vi børn mente nu det var farligt at køre ”ude i vandet”.

Sommeren 1956 lånet mor og far, onkel Charles og tante Elly den gamle Chevrolet til Hamburg, lidt af en tur for sådan en gammel bil. Mange i det tyske kiggede også lidt efter sådan en model, og efter sigende med smil på. John og mig blev passet af vores bedsteforældre på Brendstupvej, og vi ventede alle spændt på hjemkomsten fra Hamburg. Turen var blevet alle tiders, og vi fik gaver udleveret, som jeg stadig har.


3 brødre fra Grønfeldt
Martin Karl Larsen (1885 - 1961) Grønfeldt.

Hans Agersnap Larsen (1878 - 1962) Varde.

Jens Larsen (1876 - 1970) Hejbøl.

Ingemannsallé 173 - Esbjerg


Ingemannsallé 173 i Esbjerg, her blev min mor født den 31/3 1924.

Familiebillede: Mormor og Bedstefar med min mor og onkel Charles.Huset i Ingemanns Allé 173 lod Bedstefar bygge i 1923, og det var de kendte Esbjerg arkitekter Hans og Harald Peters (far og søn) der havde tegnet huset.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoslagt fremsendes tjenstlig til D*Herrer Medlemmers Gennemsyn,

 

Andr. af  9/10-1923 fra Arkitekt

H. & H. Peters for Arbejdsmand Hans

Agersnap om Tilladelse til at opføre

en Beboelsesbygning til 2 Familier

paa Mair.Nr.l fm Rørkjaer /Ingemanns

Allé, uanset af at der ikke findes

Kloak i Gaden.

 

Hr. Borgmester Brandholt.

Hr. Kgl. Borgmester Holch.

*. . Politimester Fritsche.

" . Brandinspektør Christoffersen.

""  Murermester H.Andersen.

" . Malermester J.Frøkjær.

 ”. Kontorbestyrer H.C. Pedersen.

”. Boliginspektør Bertelsen.

Esbjerg den 29 November 1923.Klik på:http://www.weblager.dk/ 
Brugernavn: Borger 
Login: 6700
Søg på Ingemanns Allé 173


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 19:19

Jeg deler forfædre med Helmuths første kone Johanne 😊

...
24.09 | 17:20

Hej Jan.
Tak for roserne.
Vel naturligt jeg er efterkommere af mine bedsteforældre.
Min farmor var halvsøster til Martin Kramer.
Hvordan er du familierelateret.

...
24.09 | 17:01

Tak for en fin side, som jeg har fået lidt viden ud af, jeg håber at jeg har forstået det korrekt, at du er efterkommer af din Farfar Helmuth og hans anden kone

...
16.05 | 15:37

Hej,
Tak for det fine slægtstræ....har nogle tilføjelser i forhold til os i København.
Jeg Bettina Kramer født 03.02.68, min søster Malene 02.09.72-27.09.2013

...
Du kan lide denne side