Min Tiptipoldefar
Min tiptipoldefar

Peter Kragh

1794 – 1883

Missionær og Præst, var en Søn af Gårdejer Michael Kragh i Gimming, nær ved Randers, og Kirstine Pedersdatter. Han blev født 20. Nov. 1794. 1813 blev han Student fra Randers Skole, 1817 teologisk Kandidat. 1818 rejste han som Missionær til Egedesminde i Grønland, og der virkede han indtil 1828, i det han foruden Egedesminde navnlig betjente et Anneks i Diskobugten og (1825) på ny optog den i 40 År nedlagte Mission i Upernavik. 1829 blev han Præst i Gjerlev og Enslev, ikke langt fra hans Fødeegn, 1838 blev han forflyttet til Lintrup og Hjerting i Ribe Stift. 1847 var han bleven udnævnt til Sognepræst for Kettinge og Bregninge på Lolland, men ved kongelig Resolution fik han Tilladelse til at blive i sit tidligere Embede. 1850 blev han kaldet til Præst i Øsby i Haderslev Provsti, og indtil 1881 Vedblev han at virke der. Efter sin Afskedigelse boede han i Øsby, og der døde han 25. Marts 1883. Efter Hjemkomsten fra Grønland udgav Peter Kragh flere Traktater og en Prædikensamling på Grønlandsk, og 1829 udkom der fra hans Hånd en grønlandsk Oversættelse af de små Profeter og af  Daniel. Denne blev (1832 og 1836) efterfulgt af en Oversættelse af  flere af de historiske Bøger, og han skal også have oversat den største Del af det gamle Testamentes øvrige Skrifter, således at hans Arbejde kunne supplere N. G. Wolfs. Men hans senere Oversættelser er ikke blevne trykte. Derimod udkom der 1876 et Udtog af den Dagbog, han havde ført under sin Missionsvirksomhed. 1819 blev han i Grønland gift med Ane Marie Lidemark (d. 1836), en Købmandsdatter fra Jakobshavn. Kort efter hendes Død ægtede han Maren Koch, en Søster til den bekendte Patriot P. C. Koch.

Peter Kragh, blev mod sin vilje dekoreret med henholdsvis det Prøjsiske Ridderkors og den Prøjsiske Ørn, begge ordner nægtede han at modtage.

Navn: Peter Kragh

Født dato: 20 Nov. 1794 Sted: Gimming, Randers

Dødsdato: 25 Mar. 1883 Sted: Øsby, Haderslev Amt

Begravelsesdato: 02 Apr. 1883 Sted: Øsby Kirkegaard

Far: Michael Kragh (1755-1832)

Mor: Kirstine Pedersdatter (1767-1810)

Ægtefælle: Ane Marie Liedemark (23 Apr. 1797 - 02 Jan. 1836)

Vielsesdato: 26 Aug. 1819 Sted: Jakobshavn, Grønland

Børn:

1. Jens Michael Peter Kragh
født 1820 - 1901

Jens Michael Peter Kragh
: 1849 - 1858  Missionær/præst i Upernavik
(sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper). Gift med Kristine Pedersdatter, de får 6 børn som alle er født i Grønland,
Den ældste søn bliver senere præst i Danmark.
Se nederst på siden.

2. Kirstine Anna Maria Kragh
født 1821 - død ?
 

3. Kjerstine Ana Marie Kragh
født 1822 - død ?

4. Bernhard Otto Fabricius Kragh
født 1823 - død ?

5. Johannes Poul Egede Kragh
født 25/12 1824 i Egedesminde - død 1840

6. Harald Johan Frederik Kragh - min tipoldefar.
født 13/10 1826 i Egedesminde - død 30/10 1908 i Esbjerg.
Er mellem 1855 og 1890 et antal år i Kampen på Sylt, hvor de fleste af børnene er født. Desuden bor hans søster Ane Sophia der også, hvor hun får en søn og måske også en datter?

7. Ane Sophia Elenora Kragh
født 16/8 1828 - død 1905

Født under en storm på vej fra Grønland til Danmark ombord på skibet "Sophia" på det Atlantiske Ocean. Man kan så kun gætte på hvor Anes mellemnavn stammer fra! 

8. Inger Marie Kirsten Kragh
født 1830 - død 1830

9. Christian Frederik Kragh
født 1833 - død 1899

Christian Frederik Kragh og Sophie Marie Hedevig Benedicte Bøgild (1833 – 1904) . Får børnene:
Dorthea Birgitte Christiane Kragh 1862
Peder Kragh 1864
Jens Christian Bøggild Kragh
1866
Agathe Kragh 1867
Christian Frederik Kragh var handelsagent og boede i 1885 på Gammeltoftsgade 8 i København.

 

10. Ane Marie Sara Kragh
født 1835 - død 1846

 


Anden ægtefælle: Maren Koch (16 Feb. 1810 - 21 Dec. 1879)

Vielsesdato:07 Sep. 1836 Sted:Gerlev, Gjerlev, Randers Amt

Børn:

1. Peter Anton Lyon Kragh
født 13/8 1837 i Gerlev - død 1889

2. Caspar Christian Ulrik Kragh
født 28/5 1839 i Lintrup - død 1910
-- Søn: Einar Thygesen Kragh præst i Skt. Nicolai kirke, Skælskør fra 1918 - 1944, født 3. Maj 1874 i Vellev, søn af sognepræst Caspar C. U. Kragh og Marie Thygesen.
-- Sønnesøn: Thyge Vilhelm Kragh født
7 Jul 1910 på Drejø. Døde 18 april 1999 på rejse i Jordan. Var biskop over Haderslev Stift fra 1964 til 1980.
-- tipoldebarn: Liselotte Hornemann Kragh, cand.theol fra Århus Universitet - tidligere sognepræst ved Kværs Kirke ved Gråsten. I dag er det  firmaet Livsceremonier hun brænder for.  
 
3. Johannes Poul Egede Kragh
født 14/4 1841 i Lintrup - død 1879
 

4. Ulrike Antonette Kragh
født 9/6 1843 i Lintrup - død ?

5. Henriette Amalia Deothea Kragh
født 29/8 1845 i Lintrup - død 30/4 1846 
 

6. Peter Theodor Kragh
født 10/6 1847 i Lintrup - død ?

7. Otto Julius Bernhard Kragh
født 16/2 1852 i Øsby - død ?


Kildemateriale:
Ove Boubjerg Hansen
født 23/10 1943
obh826@msn.com
Bosidende i Odense NV.

Oves afdøde kone var ud af slægten Koch. 

 
 

DagbøgerneSkulle du være interesseret i Peter Kraghs Dagbøger?Så kan de købes her:

Vangsgaards Antikvariat og Forlag
KRAGH, PETER.
- Okallôutit, Sabbátinne akkudleesiksæt, Evangeliumit sukuïàutèjt okiokun attuægéksæt.
Kattersórsimarsut, Kaládlidlo okàuzeennut nuktérsimarsut, Pellesimit Peter-Kraghmit. Kjöbenhavnime 1833. Fabritius de Tengnagelib nakk'itteriviáne nakk'ittársimarsut. 8°. VIII+464+(6) sider. Samtidigt halvlæderbind af kalveskind. Stempel på fribladet og titelbladet (Arktisk Institut).
* Bibliographia Groenlandica p. 205, no. 51.
[Danmarks topografi/Grønland
Religion/Kristendom og kirkehistorie]
(Katalognummer: 284223)
pris:800,-
KRAGH, PETER. - Okallôutit, Sabbátinne akkudleesiksæt, Evangeliumit sukuïàutèjt okiokun attuægéksæt.
Kattersórsimarsut, Kaládlidlo okàuzeennut nuktérsimarsut, Pellesimit Peter-Kraghmit. Kjöbenhavnime 1833. Fabritius de Tengnagelib nakk'itteriviáne nakk'ittársimarsut. 8°. VIII+464+(6) sider. Samtidigt halvlæderbind af kalveskind. Stempel på fribladet og titelbladet (Arktisk Institut). Papirfelt på ryggen.
[Danmarks topografi/Grønland
Religion/Kristendom og kirkehistorie]
(Katalognummer: 285973)

pris: 700,-
KRAGH, PETER. - Attuægàutit, Evangeliumit sukuïàutèjt, Paaskimit Trinitatis Sabbateesa kingurdliænnut attuægeksæt.
Kattersorsimarsut Kaladlidlo okauzeennut nuktersinarsut Pellisimit Peter-Kraghmit. Bianco Luno, København 1848. VIII+736 sider. Samtidit halvlæderbind. Stempler på titelblad og friblad.
[Religion/Kristendom og kirkehistorie
Lande/Grønland]
(Katalognummer: 307398)

ok_result&ct=result&resnum=7&ved=0CC4Q6AEwBjjSAQ#v=onepage&q=peter%20kragh&f=false
-----------------------------------------------------------

Steen Neergard sender mig en mail februar 2010.
I

Jeg skriver pt på en bog om den grønlandske inspektør HPC Møller (1810-45) der var i Godhavn 1843-44. jeg vil høre dig om du evt ligger inde med breve oa, der kunne fortælle noget om livet i Egedesminde og andre bugtkolonier, der ligger ud over hvad din tiptipoldefar Peter Kragh nævner i sin bog om opholdet. Det er jo mest embedsoplysninger.


II
Med bogudgivelser mener jeg dagbøgerne, hvoraf jeg har støvet 1. bind op antikvarisk og håber på at 2. bind også dukker op på et tidspunkt. Jeg har læst dem flere gange, yderst interessante, de burde lægges på nettet!
 
Tak for billedet af den gamle præst. Han boede i den gamle hvalfangerbolig i Egedesminde, som jeg så for et par måneder siden. Han har rigtignok skulle klemme sig sammen, der var også skolestue der! Fra 1843 boede Knud Nødsted med søsteren Therese der, hun rejste hjem året efter, hun kunne ikke tåle vinteren, bygningen har sikkert ikke været til at opvarme.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steen Neergaard sender mig november 2010 mere interessant om Peter Kragh.

Jeg fandt en interessant oplysning fra Peter Kraghs side fra 1827 angående Bjørnefælden, den nordligste nordboruin i Grønland.
 I Peter Kragh's efterretninger: Antiqvariske Annaler 1827 meddeler han pag. 373 :

Endvidere berettedes, at ogsaa ved Norsoak under Ritenbenk (forhen under Umanak: vest for Umanak), gives Oldtidsminderfra de gamle Norske, nemlig Nord for det for Tiden besatte Sted er en Steenmur i Firkant, opført af de glatteste og jevneste Stene, som har været at overkomme (thi tilhugne synes Steenene ikke at være). Til samme Steenmur, som formodentlig er Levninger af et fordums opbygget Hus, hvilket i ingen Henseende ligner de nuværende Grønlænderes af Jord og Kampesteen i Fleng valgte, opførte lave Hytter, har været en liden smal Indgang, ligelede af glatte Steene opført, hvoraf Ruiner endnu sees.
I Steenmurens Forside o: Solside har tilforn været at see en firkantet Steen med Indskrift paa — venteligen Runer, som sikkert herom nærmere ville have kunnet give Oplysning, men desværre er nu denne Steen af Muren udfalden, muligen sønderslagen eller bortkommen. Det almindelige Sagn hidleder ogsaa med god Grund denne Bygning fra de gamle Nordmænd".

Selvom der har været spekuleret i om bygningen skulle været bygget af gamle hvalfangere eller eskimoer, har de seneste udgravninger vist at den gamle hædersmand Kragh havde ret!!
pris: 850,-Peter Kragh

Min tiptipoldefar var præst i følgende kirker (foto med tekst):

Gjerlev Kirke og Enslev Kirke: 1829 - 1838

Lintrup Kirke og Hjerting Kirke: 1838 - 1850

Øsby Kirke: 1850 - 1883

Fra Øsby Kirke.
Gjerlev Kirke 1829 - 1838

Gjerlev Kirke

Gjerlev kirkes prædikestol er i rokokostil og fra 1762.
Prædikestolen var oprindelig forsynet med en dør, denne dør blev ved restaureringen i 1877 fjernet. Felterne i prædikestolen havde forskellige motiver. Disse blev overmalet således, at prædikestolen skulle synes udført af egetræ. Udover egetræsbemalingen blev der udført nogle dekorationer med forgyldning. Ved kirkerestaureringen i 1936 var der ønske om, at den oprindelige bemaling igen måtte blive synlig. Konservator P. K. Andersen foretog nogle prøveafdækninger af felterne i prædikestolen. Han mente, at prædikestolen med lydhimlen skulle sendes til Nationalmuseet, og at arbejdet burde kunne udføres for 1.700,00 kr. Menighedsrådet henvendte sig til Nationalmuseet med ønsket om en pris på restaureringen. Nationalmuseet svarede, at prisen for restaureringen ville blive 1.550,00 kr. plus 150,00 kr. for snedkerarbejde. Nationalmuseet anslog, at transport og emballage ville blive ca. 100,00 kr. Herefter besluttede menighedsrådet at sende prædikestolen og lydhimlen til Nationalmuseet, man påpegede dog:


Enslev Kirke 1829 - 1838

Enslev KirkeRomansk kor og skib med sengotiske tilbygninger, tårn mod V og våbenhus mod S. Alterbord af muret kridsten dækket af renæssancepanel. Åbent ved henvendelse til graveren i arbejdstiden

Lintrup Kirke 1838 - 1850

Lintrup KirkeKirken er romansk og fra årene 1150-70 og har et meget firkantet kasseagtigt rum "skibet".

Træloft med bjælker, stengulv og vægge af kampesten. Små vinduer, som ofte er blevet ændret gennem årene.

I 1690 blev kirken ramt af en voldsom brand, som lagde både kor og skib i aske. Ved genopbygningen blev der brugt mursten fra Riberhus.

Som alterprydelse bruges nu et korbuekrucifiks fra omkring 1250.

Hjerting Kirke 1838 - 1850

Hjerting Kirke

Hjerting kirke
er en tidlig romansk
kirke fra omkring år 1200 - måske en af vore ældste landsbykirker. Kirken er beliggende i Hjerting Sogn og hører under Malt Provsti .
Det var 4-5 store gårde i
Hjerting , der byggede kirken. Dens hvidkalkede mure er rejst af rå kampesten, kun tilhugget i hjørnerne.
På sydsiden af kirken kan man se en tilmuret dør samt flere tilmurede vinduer der har måttet vige pladsen for de nuværende større. Dog er de små vinduer endnu bevarede på nordsiden af kirken Korets nordside, skal indtil for få år siden haft et lille vindue med blyindfattede
hornruder - placeret omtrent i mandshøjde.
Tagbeklædningen er for størstedelen
bly . En tagrytter er skiffertækket. Den blev i 1893 skænket til kirken af en gårdejer i sognet. Før denne tid havde klokken sin plads i en klokkestabelved kirkens østlige ende. Før kirkens restaurering 1934 - 35 var den kun ca. 2 meter høj og 1 1/2 meter bred. Efter gulvets sænkning er kirkerummet lidt højere.
Hele korets endevæg er dækket af den rigt udskårne altertavle i høj renæssansestil med dæmpede farver i rødt, grønt og gyldent. På tavlens midterfelterses forneden en fremstilling af nadverindstiftelsen-øverst korsfæstelsen. På sidefelterne ses to kvindeskikkelser, der symboliserer troen og håbet. På alteret står to store alterstager af messing. Stagerne er fra
1677 og er skænket af bagermester Jacob Petersen København i 1705 .
I skibet, ved korbuens nordside, står døbefonden af granit med messingfad. På en hylde på skibets nordvæg, står tre udskårne gotiske figurer, to mandsskikkelser og en biskop- måske biskop Nicolaus af Lyra, som var en af kirkens
skytshelgener .
I skibets sydvæg er indsat en marmorplade med navnepå sognets faldne i krigen
1914 - 18 .


Øsby Kirke 1850 - 1881

Øsby KirkeStor hvid landsbykirke med nyt blytag. tørn, skib, sideskib, kor, sakristi samt benhus.
Separat kapel med off. toilet. 300 siddepladser. Lyst interiør. altertavle: maleri af Kristus i Getsemene (1836), nu på sidevæggen. Romansk granit døbefont med liljer. Sengotisk korbuekrucifiks, slutning af 1400. Prædikestol i renæssance 1559, himlen fra 1621. Skibsmodel i loftet. Orgel fra marcussen & Søn 1827. Klinkpung fra 1782. Store epitafier fra 1729 og 1755. 2 stk. romanske gravsten anbragt i våbenhuset. Stort østvindue åbnet i 1991. Kalkmalerier i alle hvælvinger fra 1525 samt billede på nordvæggen i legemsstørrelse af Sct. Jørgen og dragen, også ca. 1525.

Våbenhus i Øsby Kirke

Maleriet er fra 1881, året hvor Peter Kragh
stoppede som præst i Øsby Kirke.
- Som 87 årig.Øsby Præstegård (foto 2013).


Øsby Præstegård
Øsby Nedergade 20
6100 Haderslev


Øsby Præstegård fra 1765 har tidligere været en firelænget gård, men består i dag af 2 fritliggende længer i vinkel. Bygningerne har oprindeligt haft stråtage, men har i dag røde vingetegl. Stuehuset er i smuk, landlig rokoko med originale døre og vinduer med buede stik over. Den smalle, gennemgående gavlkvist er et typisk sønderjysk træk. Præstegården blev bygningsfredet i 1954.
Foto 2013.

Gravstenen står op ad muren til Øsby Kirke.

Her hviler
Sognepræst
P. Kragh
og hans Hustru
M. Kragh
født Koch.

Jens Michael Peter KraghMin tipoldefar Harald Johan Frederik Kraghs bror:

1. Jens Michael Peter Kragh
født 1820 - 1901


J ens Michael Peter Kragh : 1849 - 1858  Missionær/præst i Upernavik
(sognepræst/førstepræst/præsteviet medhjælper). Gift med Kristine Pedersdatter, de får 6 børn som alle er født i Grønland,
Den ældste søn bliver senere præst i Løgstør.

Samtidig med udsendelsen af de fire sagnsamlinger 1859-63 tryktes på »Inspekteurens Bogtrykkeri«, som Rinks trykkeri kaldtes, et lille hæfte med grønlandske folkesagn. Det udkom i 1860 og indeholdt en fortælling og fire fabler. De er samlet og oversat til grønlandsk af den danske præst J. M. P. Kragh, der var missionær i Upemavik i årene 1849 til 1858. I den nu foreliggende udgave er de oversat til dansk af Frederik Nielsen.


Upernavik


Fra Jens Ejner Nielsen har jeg modtaget 
(juni måned 2013).

Jeg er fra Undløse sogn Merløse herred Holbæk amt. Jeg har arbejdet i Grønland i 19 år og det første sted jeg var Upernavik fra oktober 1953 til og med juni 1956 hvor jeg havde permission til januar 1957. Min kone var født og opvokset i Upernavik. Jeg bor nu i Brøndby Strand. Jeg har endvidere en del artikler dels fra Det grønlandske Selskabs årsskrifter samt en fra tidsskriftet Slægten som et oldebarn til broderen til den første missionær C C Østergård, der kom til Upernavik i 1833.

Fin beskrivelse af det gamle Upernavik

Klik her:Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

24.09 | 19:19

Jeg deler forfædre med Helmuths første kone Johanne 😊

...
24.09 | 17:20

Hej Jan.
Tak for roserne.
Vel naturligt jeg er efterkommere af mine bedsteforældre.
Min farmor var halvsøster til Martin Kramer.
Hvordan er du familierelateret.

...
24.09 | 17:01

Tak for en fin side, som jeg har fået lidt viden ud af, jeg håber at jeg har forstået det korrekt, at du er efterkommer af din Farfar Helmuth og hans anden kone

...
16.05 | 15:37

Hej,
Tak for det fine slægtstræ....har nogle tilføjelser i forhold til os i København.
Jeg Bettina Kramer født 03.02.68, min søster Malene 02.09.72-27.09.2013

...
Du kan lide denne side