Hajer i Farvandet
Helmuth Edvard Gustav Kragh
Min Farfar
"Hajen" var ikke noget særligt stort fartøj, men dets manøvredygtighed under den moderne fiskemetode vandt snart hævd, og der blev i årene indtil 1. Verdenskrig bygget talrige "Hajer" til fiskerflåden.
I 1902 byggede min farfar kutteren E 47 Goliath, det var den første haj i Esbjerg. Senere fik han bygget kutteren E 174 ”Ragnhild” (opkaldt efter en datter). Kutteren med Bedstefar stående i stævnen kan ses i Claus Sørensens bog erindringer II ”En fisker går i land”, fejlagtig står der ”Johanne" i bogen på side 19. Min far kontaktede Claus Sørensen efterfølgende, og C.S. kunne godt se fejlen. 
Senere kom E 174 ”Johanne” (opkaldt efter afdøde kone) til i 1913 fra et skibsværft i Bogense, min onkel Aksel Langmach Sørensen har lavet et maleri af ”Johanne” efter en akvarel malet af den kendte maler Einar S. Olesen, maleriet hænger i forværelset til bryllupssalen - Tinghuset på Torvet i Esbjerg. ”Johanne" var malet sort ved leveringen fra Bogense, men senere blev den malet hvid. Man har en forestilling at kuttere altid har været hvide eller blålige, men måske sort dengang.

 

I 1908 købte navnkundige Claus Sørensen ”Goliath” på 5 tons brutto, Claus manglede 1.000 kr. i at kunne købe trawljollen, men pengene regnede han med at kunne låne i banken, så Claus Sørensen og Bedstefar tog deres fine tøj på og gik i Handelsbanken for at tale med direktøren, selv med 2 kautionister kunne han ikke låne, beskeden var kort – ”det kan I ikke”, og så var den audiens forbi. Sorgen blev efterfølgende skyllet ned på Dankwards restaurant, - hvor de fik kaffe. Claus var nu opsat på at få båden, tog toget til Varde og kontaktede direktør Paludan, Varde Bank, dengang var der ikke en Varde Bank i Esbjerg,(lige som i dag)! Claus forklarede hvem han var søn af på Langli, -- og så var den hjemme. Siden denne reelle modtagelse i Varde Bank, ja så benyttede Claus Sørensen banken mange år frem til sine aktiviteter, og sad i dens bestyrelse i næsten 40 år. 

 

”Johanne” blev en rigtig familiefirma, onkel Holm (Kristen Holm) var jo næsten fastnaglet til kutteren, ja det var hans andet hjem, hans 3 år yngre bror onkel Edvard (Johannes Edvard Gustav) havde også til tider hyre om bord, og så var min far også med – nok mest som kokkedreng.

Bedstefar drev meget vinterfiskeri ved Ballen (Kalundborg) – sommerfiskeri ved Hirtshals og Hvide Sande, har hørt mange sjove historier fra Hirtshals. Bedstefar og onkel Holm havde samme frisure, eller mangel på samme. En dag hos skibsprovianteringshandler Johannes Christensen: Bedstefar kommer ind i butikken, den unge kommislærling udbryder ”din far har lige været her” – han kunne ikke se forskel på far og søn.

 

Som dreng var jeg tit nede på havnen, kan ikke huske min Bedstefar som fiskeskipper, men min onkel Holm havde fået halvpart i kutteren, og når Johanne var i havn var der altid levende rødspætter at hente, ”Johanne” havde dam indbygget (vand indenbords). Min onkel fik midt i halvtredserne lavet ”Johanne” om så den kunne tage is om bord, og så var det slut med at ”fiske” i dammen, stegte rødspætter med persillesovs har altid været min livret.

Onkel Holm var efter Bedstefars død i 1956 blevet eneejer, og havde "Johanne"  ind til sin alt for tidlige død i 1960 - 57 år gammel.

Min tante Inger solgte så ”Johanne”, og den sejlede ud af Esbjerg Havn i 1961, en familieklenodie fra1913 til 1961 var nu forsvunden fra Esbjerg for altid, og jeg ved ikke hvad der senere blev af ”Johanne” E 174.

April 2012 finder jeg lige pludselig den videre historie om Johanne. Se tråden længere nede på siden.

Helmuth Kragh 1878 - 1956.
E 47 Goliath

Uddrag fra bogen Esbjerg 1868 - 1943.

Lige fra han kom ud af skolen drev han fiskeri, og han har navnlig gjort sig bemærket som foregangsmand ved bygning af de såkaldte ”hajer”. Han byggede selv sin egen haj ”Goliath” i gården til Niels Juelsgade 4 i 1902 (hvor min far er født).
Fiskeskipper Helmuth Kragh byggede den første "Haj" til Esbjergs Fiskerflåde, og det tjener ham til så megen Ære som han udførte en stor Del af Arbejdet paa det nye Fiskerfartøj ved egne Hænders Brug. 

I.flg. Johs. Bredmose Simonsens bog "Fiskerne og Byen"  udgivet 1997 gennem Esbjerg Byhistoriske Arkiv. På side 80 står der:

Helmuth Kragh var født på øen Sild og kom til Esbjerg 1887 (rettes til 1881 ). På stranden neden for Vesterhavsgade 44 byggede han i 1902 egenhændig Esbjergs første hajkutter. Skibet var på fem tons og blev kaldt Goliath, måske for at betegne dens solide bygning med spanter og planker af egetræ. Helmuth Kragh solgte Goliath til Claus Sørensen i 1908, som i 1911 udskiftede skibet med en større haj Oregon, bygget i Grenå. Disse skibe var de første af en lang række fiskefartøjer, som Claus Sørensen siden kom til at eje.

E. 47 ”Goliat” Bygget 1902-03, (5.90 tons brutto).
Selvbygget i 1902 af Helmuth Kragh,på stranden ud for Vesterhavsgade 44 (Havgade den gang).

Historik:

1902-1908. H.E.G. Kragh, Esbjerg.

1908-1911. Claus Sørensen, Langli.

1911-1913. J. Sørensen, Langli.

1913-1914. O. Hansen, Esbjerg.

1914-1915. H. Buhl. Esbjerg.

1915-1916. J. Pedersen, Esbjerg.

1916-1931. N. Andersen, Esbjerg.

E 174 Ragnhild

På billedet ses:

 

Peder Skelmose og Helmuth Kragh i deres små "hajer" i Esbjerg Dokhavn.

Peder Skelmoses ”Alfrida” ved kajen, på siden Helmuth Kraghs ”Ragnhild”.

 

Kildemateriale: Claus Sørensens erindringer II 1910 – 1930 ”Fisker går i land”. Fra 1974.

 

 

E 174 ”Ragnhild” er fra 1908, den blev i 1913 erstattet af E 174 ”Johanne”.

Historik:


E. 174 ” Ragnhild” Bygget 1908 (8.80 tons brutto)

v / Carl Hansen & N.J.Nielsen’s Skibs & Bådebyggeri, Esbjerg .

1908-14. H.E.G. Kragh, Esbjerg.

1914-17. RI. 72 ” Ragnhild” A. Andersen ,Sdr. Lyngvig.

Peder Skelmose og Helmuth Kragh på kutteren Ragnhild.
Original akvarel af E 174 Johanne.

Original akvarel fra 1919.
Tegnet af Ejnar S. Olsen (1880-1922).
Hænger på Fiskerimuseet i Esbjerg.


Ejnar Sigurd Olsen, der var født i Norge i 1880, var oprindelig sømand, men omkring 1910 mønstrede han af fra sit skib på grund af tuberkulose og slog sig ned i Esbjerg, hvor han ernæredede sig som skibsportrætmaler. Her malede han mange fiskekuttere, men også andre skibstyper i gouache, eksempelvis DFDS' dampskib 'S/S Diana' (1912) og vandbygningsvæsenets sandpumper 'Graadyb' (1920). Skibenes navne læses på skibssiden eller på en vimpel. Hans signatur 'Einar S. Olsen' eller 'Einar Olsen' står sammen med årstal skrevet med sirlig håndskrift i nederste venstre hjørne. 

De omhyggeligt udførte og farvelagte tegninger er som regel opklæbet på præget fotokarton. Det ældste portræt fra hans hånd stammer fra 1910 og det yngste er fra 1920. Ejnar S. Olsen døde i 1922.E 174 Johanne

Bedstefars kutter Johanne bygget 1913 i Bogense, her er så maleriet som min far fik lavet i 1974, malet af min onkel Aksel (Langmach Sørensen) året før han døde. Maleriet er lavet efter en akvarel af den kendte kuttertegner Einar S. Olsen.

 

Maleriet hang så i Jyllandsgade 43 nogle år, ja så fik jeg den hjem og hænge i Niels Juels Gade 10, flyttede senere til Rolfsgade 170, her fik jeg lige som en anden ”stilart” – og der var som ikke rigtig plads til ”Johanne”.

Kontaktede så fætter Kai om en vederlagsfrit overdragelse, og for Kai var der som også lidt mere tilknytning forbundet med ”Johanne”. Kais far - onkel Holm var jo blevet eneejer af kutteren efter Bedstefars død i 1956, og havde den til sin død i 1960.

Kai satte stor pris på dette maleri, ja den blev lige som de store kunstværker på Skagen Museum belyst med lampe påmonteret rammen.

Ved Kai's død i 2002, ja så arver jeg maleriet, min kusine Hanne har den originale akvarel hængende og havde ikke plads til en ”Johanne” mere.

Maleriet står så nogen dage i min entre, og hvad nu?

Efter en frokostjazz på Dronning Louise, ja så er vi nogle der fortsætter hjemme ved mig, og Anne Mette (Jespersen) spørger om hun må få maleriet der står i entreen, første indskydelse var et nej – og hvad vil du med det. Det viste sig at Mette havde været ansat på Rådhuset som indretningsarkitekt, men var nu blevet freelance, og netop ved at indrette det gamle Rådhus (Ting og Arresthus) på Torvet, og her skulle maleriet så hænge. Jeg måtte gerne sætte en historie på, og denne fik jeg så lavet. Troede så historien skulle hænge ved siden af maleriet, men nej det kom på bagsiden af lærredet.

Som Ekstrabladet skrev i gamle dage ”Bro Brille – se bagsiden” – her kunne jeg så skrive ”Brug briller – se bagsiden”.

Men jeg var selvfølgelig glad for løsningen.

Historik:

 

E. 174 ” Johanne” Bygget 1913 v/ N. Nielsen’s Bådebyggeri, Bogense

Kaldesignal : 5 PNY - (15.46 tons brutto).

1913-1956. Helmuth E.G Kragh, Esbjerg.

1950-1956. Kristen Holm Kragh, (halvpart med H.E.G. Kragh).

1956-1960 Kristen Holm Kragh, Esbjerg.

1960-1961 Inger Kragh.

1961-1970 L. 178 ”V.K. Kruse”. E.C.Kruse, Lyngby pr. Bedsted.  A. 128 ” Linda”.

1970-71. H.I. Kristensen, Hals.

1971-75. J. Lyngsaa, Hals.

1976. Kutteren kom får navnet ”Karen” af Hadsund,  sejlskib m/hjælpemotor/lastskib.

1978-89. Partrederi v/ Bruno John Nielsen, Hadsund & Peter Heine Stochholm, Nærum.

1989-20--. Jens Andersen, Hjarnø.


1935. Den 29. April bjærger kutteren, LMF. 133,en hollandske damp trawler  som er strandet på Horns Rev i nærheden af den så kaldte Munk Grund ca. 10 sømil vest ¾ syd af Blåvand Trawleren står hårdt på grunden med bredsiden til  søen. Den bliver overskyllet hele tiden.

Se omforandringen af Johanne (Karen) fra fiskekutter til lystsejler:

Se foto:
https://picasaweb.google.com/103217815459540028686/Johanne


Se siden:

Esbjerg kuttere gennem 100 år. 
http://www.fimus.dk/esbjergkuttere-gennem-mere-end-125-ar
Johanne (1913 - 1961) i Esbjerg.
2013 - 100 år.

Johanne i 2013.


Eller rettere Karen af Hadsund.

Hjemmehørende på Hjarnø .

Tinghuset på Torvet

Her er forværelset til Bryllupsværelset i Tinghuset på Torvet i Esbjerg.
Tidligere Esbjerg Rådhus (til 1970).

Forstuen til Bryllupsværelset i Tinghuset.
Fiskeri fra Hvide Sande.
Tid til afslapning på stranden ved Hvide Sande, nok ikke lige standtøjet der er fundet frem på billedet.
En Strand-krage.
Hotel Hvide Sande
Far og søn (min far) foran Hotel Hvide Sande.
Kom der som barn, den tidligere ejer havde overtaget biografen over for Hotellet.
Far & Søn
Alle Esbjergs kuttere

Esbjergkuttere gennem mere end 125 år

Fiskeri- og Søfartsmuseets arkiv rummer mange oplysninger om Esbjergs fiskekuttere gennem historien. Siden 1880’erne har der samlet set været flere tusinde fartøjer, der har drevet fiskeri med et E.-nummer malet på siden. De mange fartøjer er nu samlet på en liste med oplysning om kutterens navn, nummer, byggeår, ejere m.v. Desuden er medtaget oplysninger fra søulykkesrapporter om eventuelle forlis eller større havarier. Listen er udarbejdet af tidl. skibshandler Poul Erik Pedersen  i samarbejde med Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Da antallet af kuttere fra Esbjerg var højst omkring 1970 lå det på lidt over 600 fartøjer. Den enkelte kutters navn og/eller nummer kunne overtages af en anden, når kutteren gik ud af Esbjerg-flåden eller blev omdøbt. Derfor ses der talrige eksempler på forskellige kuttere, som har heddet det samme på forskellige tidspunkter. For eksempel er Fiskeri- og Søfartsmuseets kutter, E.1 ”Claus Sørensen”, blot én ud af ni kuttere, som i perioden siden 1882 har sejlet med nummeret E.1. Tilsvarende kunne den samme kutter gennem en lang karriere have flere forskellige navne og numre. Med denne liste er der skabt et nyt historisk overblik for den, som interesserer sig for fiskeri og kuttere fra Esbjergs historie.

Esbjerg kuttere gennem 100 år. 
 
http://www.fimus.dk/esbjergkuttere-gennem-mere-end-125-ar 

Poul Erik Pedersen
Jagt på Skallingen.

Bedstefar var ivrig jæger, navnlig strandjagt på Skallingen havde hans store interesse – han var efter sigende en dygtig jæger, han var i flere år formand for jagtforeningen ”Skallingen”. Mon ikke man sejlede til Skallingen den gang for at drive jagt.

Helle Holm Jensen 27.08.2013 19:55

Hej Erik!
Chrestens dødsdag er den 21. september 1960. Har lige fundet hans dødsattest i gemmerne. Nu mangler jeg bare Ingers dødsdag.
kh
Helle

Carsten 11.05.2013 12:46

Sjovt at læse da jeg kommer fra Paludan bankslægten

CARL PEDERSEN 09.01.2013 18:34

KENDER DU EN FISKESKIPPER OLE RØNN JENSEN DER 1945 -1951 BOEDE ROLFSGADE 170 ESBJERG.
HVOR VAR HAN FØDT OG HVAD ÅRSTAL ?
(TIL BRUG FOR SLÆGTRSHISTORIE)

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 14:05

Vi var fem brødre Helge, Ove, Tommy, Karl Erik og Mogens Memhave Nygaard

24.09 | 17:19

Jeg deler forfædre med Helmuths første kone Johanne 😊

24.09 | 15:20

Hej Jan.
Tak for roserne.
Vel naturligt jeg er efterkommere af mine bedsteforældre.
Min farmor var halvsøster til Martin Kramer.
Hvordan er du familierelateret.

24.09 | 15:01

Tak for en fin side, som jeg har fået lidt viden ud af, jeg håber at jeg har forstået det korrekt, at du er efterkommer af din Farfar Helmuth og hans anden kone